Analityka www - podstawa strategii napędzanych danymi

Nasze doświadczenia związane z audytowaniem kont Google Ads, implementacji Google Analytics czy Search Console oraz sama analiza statystyk odwiedzin strony dla nowych klientów jednoznacznie wskazują, że można uniknąć wielu kosztownych pomyłek dzięki wdrożeniu analityki internetowej, prowadzeniu systematycznych analiz, wyciąganiu wniosków a w konsekwencji - implementacji zmian. Bo to właśnie zmiany, tzw. optymalizacja którą umożliwia analityka jest w całym tym procesie najważniejsza.

Nie ma sensu uprawianie analiz "dla samej sztuki", jeśli w parze wraz z nią nie idzie działanie.

Dziś bowiem, w przeciwieństwie do pionierskich czasów Johna Wanamaker'a możemy precyzyjnie zmierzyć, ocenić a zatem określić, co dzieje się praktycznie z każdą "1 złotówką" wydawaną na reklamę on-line.

To jak? Chcesz dowiedzieć się jak pracują i co osiągają dla Ciebie Twoje pieniądze? Środki, które wydajesz na reklamę. A może chcesz, żeby pracowały dla Ciebie jeszcze lepiej, jeszcze skuteczniej? Przynosiły jeszcze więcej?

Skontaktuj się z nami i zapytaj o analitykę internetową dla Twojej firmy.

Czym jest analityka internetowa?

W sensie technicznym jest gromadzeniem, przetwarzaniem a następnie analizowaniem zbiorów danych związanych z "ruchem" na Twoim serwisie czy w sklepie internetowym. Analityka internetowa nie skupia się na samych zachowaniach użytkowników na stronie (sesje, odsłony, zdarzenia, współczynnik odrzuceń etc.) - wyznacza znacznie szerszy kontekst w postaci analizy m.in. źródeł ruchu, zmiennych cechujących użytkowników: danych demograficznych (płeć, wiek, status rodzinny), geograficznych (kraj, województwo, miasto), związanych z ich zainteresowaniami (zgodnie z kategoriami Google) czy wykorzystywaną technologią (m.in. urządzenia, systemy operacyjne, dostawca sieci).

Analityka dostarcza nam więc wiedzy o:

 • źródłach ruchu w serwisie (Organic, CPC, Facebook, odesłania z innych serwisów, kampanie e-mailingowe czy banerowe),
 • zachowaniach użytkowników na stronie (co czytają, ile czasu spędzają na stronie, jaki jest poziom odwiedzin stron, które sekcje strony klikają najczęściej etc.),
 • samych użytkownikach umożliwiając tworzenie tzw. person (np. jaki procent w ostatniej kampanii stanowią młodzi mieszkańcy dużych miast).

Oczywiście pod każdą z tych 3 kategorii kryje się szereg zmiennych i wskaźników, które ocenia i weryfikuje analityk Google Analytics.

Jak przebiega wdrożenie planu analityki internetowej razem z nami?

 1. Określenie potrzeb. To absolutny punkt wyjścia. Zadajemy pytania, zbieramy informacje. Rozmawiamy o specyfice Twojej branży, o jej wyzwaniach, o tym jaką funkcję (czyli co chcesz dzięki niej osiągnąć) pełni Twoja strona internetowa (serwis, czy e-commerce), w kontekście realizacji najistotniejszych dla Twojego biznesu celów.
 2. Strategia, cele pomiarowe. Wiedząc co chcesz osiągnąć, co jest dla Ciebie istotne możemy określić wskaźniki, które będą krytyczne w procesie analitycznym. Mówiąc w skrócie ustalamy co będziemy mierzyć, w jaki sposób i dlaczego. Określamy, co w dalszej kolejności będziemy robić z uzyskanymi danymi i w jakim zakresie.
 3. Audyt istniejących konfiguracji. Sprawdzamy istniejące wdrożenia narzędzi analitycznych, diagnozujemy błędy, braki, wskazujemy na dobre praktyki i rozsądne rozwiązania, które warto zachować.
 4. Wdrożenie. Na bazie audytu wdrażamy narzędzia analityczne, konfigurujemy dodatkowe skrypty śledzące, ustawiamy w Google Analytics raporty niestandardowe, widoki danych czy dedykowane dla Twoich pracowników pulpity. W zależności od zakresu współpracy: konfigurujemy usługę Google Data Studio i zasilamy ją dodatkowymi, zewnętrznymi danymi.
 5. Weryfikacja. Testujemy wprowadzone rozwiązania.
 6. Pomiar, analiza, rekomendacje. Ostatni punkt ma charakter ciągły. Na bieżąco analizujemy zbierane dane, na ich bazie sygnalizujemy rekomendacje do wdrożenia, sami wdrażamy modyfikacje, lub szkolimy Twoich pracowników, którzy następnie samodzielnie modyfikują podejmowanie działania, np. kampanie SEM, w social mediach.

OK, ale co konkretnie daje mi analityka w kontekście prowadzonych działań marketingowych czy też szeroko rozumianej promocji?

Możliwość „wyciśnięcia” z kampanii Google Ads jeszcze więcej lub ograniczenie „wyrzucanych w błoto” środków poprzez usunięcie niekonwertujących słów kluczowych. Skierowanie użytkowników kampanii na najlepsze strony docelowe (tzw. landing pages) lub znalezienie i eliminacja tzw. wąskich gardeł w procesie zakupu. Ocenę, które listy subskrybentów są najbardziej zainteresowane Twoimi wpisami na firmowym blogu eksperckim (np. jaki procent użytkowników z mailingu scrolluje wpisy blogowe do 75% ich zawartości) a które po otwarciu wiadomości najrzadziej przechodzą na serwis. Prześledzenie drogi, którą przebywa użytkownik począwszy od wejścia na stronę aż po wypełnienie ważnego dla Nas formularza. Wiedzę na temat tego ile i jakich ofert wycieczek przeglądają użytkownicy przed rezerwacją wymarzonej podróży etc…

Przykłady moglibyśmy mnożyć…

Systematyzując, prawidłowo wdrożona analityka internetowa daje Ci możliwość oceny jakości:

 1. ruchu organicznego,
 2. działań SEO,
 3. kampanii SEM (zarówno w sieci wyszukiwania jak i sieci reklamowej),
 4. ruchu organicznego z social media,
 5. kampanii w social media,
 6. mailingów i newsletterów,
 7. ruchu z zewnętrznych serwisów.

 

Wskazuje to na jeszcze jedną, kluczową okoliczność:

Analityka internetowa jako proces powinna zostać wdrożona w Twojej firmie w ścisłej relacji do Twoich celów biznesowych, z uwzględnieniem specyfiki Twojego biznesu, specyfiki prezentacji oferty czy produktów jak i drogi, którą powinien przebyć klient.

Nie ma sensu mierzenie wszystkiego i zawsze, skupiamy się na wskaźnikach, które są kluczowe dla osiągnięcia oczekiwanego rezultatu.

Współczynnik konwersji w analityce www

Analityka webowa umożliwia także skonfigurowanie i pomiar fundamentalnych dla każdego biznesu celów zwanych konwersjami. Konwersją może być np. zapis do listy subskrybentów firmowego biuletynu, wypełnienie formularza zamówienia, zostawienie adresu e-mail, rejestracja na cykl szkoleń, zakup kursu wideo, zakupy w witrynie e-commerce czy pobranie pliku PDF z dokumentacją nowego mieszkania na stronie developera wraz z pozostawieniem kontaktu telefonicznego dla agenta, który już offline będzie kontaktował się z klientem.

Jak więc widać konwersje mogą być różne, bardzo różne dla różnych stron.

Gdyby zamknąć pojęcie konwersji w ramach definicji, moglibyśmy powiedzieć, że jest to oczekiwane i założone przez Nas działanie wykonane przez użytkownika naszego serwisu. Ale działanie kluczowe dla naszego biznesu. Najczęściej takie, które wiąże się z szeroko rozumianą "sprzedażą" (także tą, która jest później domykana offline).

Analityka patrzy na konwersje przede wszystkim poprzez pryzmat źródeł ruchu - konkretnych kampanii.

Jak to rozumieć i dlaczego jest to tak ważne? Mierzenie i optymalizacja współczynnika konwersji.

Aby ocenić skuteczność źródła ruchu np. w postaci kampanii posługujemy się pojęciem współczynnika czy też wskaźnika konwersji (z ang. conversion rate). Jest to wyrażona w procentach (%), miara efektywności kampanii obliczana poprzez wzór: ilość konwersji z danej kampanii, podzielona przez całkowitą ilość użytkowników z danej kampanii pomnożona przez 100.

Przykłady:

Załóżmy, że Twoja strona internetowa sprzedaje szkolenia. Zawiera wszelkie niezbędne informacje oraz formularz zapisu. Prowadzisz jednocześnie kilka kampanii, z których każda generuję załóżmy dla przykładu 100 użytkowników tygodniowo.

W kampanii A na 100 wejść, formularz rejestracji wypełniło 25 osób, a więc współczynnik konwersji wyniósł - 25%

W kampanii B na 100 wejść, ten sam formularz wypełniło już tylko 8 osób, a więc współczynnik konwersji wyniósł - 8%.

Dodajmy jeszcze, że kampania B kosztuje cię dwukrotnie więcej. Wnioski do optymalizacji nasuwają się same...

Konstrukcja i jakość strony docelowej a niski poziom współczynnika konwersji z kampanii

Kampanie kierują ruch na Twoją stronę. Pozyskujesz za ich pomocą potencjalnie zainteresowanych użytkowników. Firma odpowiedzialna za SEM wywiązała się ze swoich obowiązków (zgodnie z tym co ustaliliście) a konwersji, pomimo poprawnej konfiguracji ich śledzenia brak...

Dlaczego?

Nierzadko spotykamy się z sytuacją w której "wszystko się zgadza" od strony konfiguracji kampanii, doboru fraz czy kierowania oraz konstrukcji samego copy. Niskie stawki, wysokie CTR'y i udział w wyświetleniach w granicach 95%. A mimo to ... niski poziom współczynnika konwersji w Google Analytics...

To duże wyzwanie dla analityki internetowej. Częsta przyczyna leży po stronie konstrukcji samej strony docelowej, nawigacji pomiędzy sekcjami, czy sposobie przestawienia oferty (brak niezbędnych informacji), a także istnieniu swoistych wąskich gardeł w witrynie.

Wówczas tylko analityka internetowa i doświadczony specjalista może zdiagnozować elementy wymagające natychmiastowej interwencji i optymalizacji, poprzedzonej np. testami A/B.

Przykład:

Kampania nastawiona na pozyskiwanie leadów - branża finansowa. Na stronie docelowej bardzo rozbudowany formularz porównania ofert, który zawiera szereg pól (np. duża ilość danych osobowych), które skutecznie zniechęcają użytkowników przed wypełnieniem. Dzięki optymalizacji formularza - ograniczeniu informacji wyłącznie do tych, które są niezbędne marketerowi do weryfikacji, który np. telefonicznie skontaktuje się z potencjalnym klientem, następuje wzrost ilości spływających leadów, a więc wzrost współczynnika konwersji.

To bardzo prosty przykład. Czy problem był po stronie kampanii? Nie. Oczywiście, każdą taką kryzysową sytuację należy rozpatrywać indywidualnie przede wszystkim w relacji do tego, co naprawdę potrzebujemy.

Google Analytics - trzon analityki internetowej Twojej firmy

Pracujemy w "ekosystemie" firmy Google. Wykorzystujemy Google Analytics połączony z innymi narzędziami: Search Console, Google Ads oraz przede wszystkim Google Tag Manager, dzięki któremu możemy w planie analityki internetowej umieścić kody śledzące firm trzecich.

Wdrożenie analityki internetowej od strony technicznej - jak bardzo obciążycie mój zespół?

Dobra wiadomość! Praktycznie go nie obciążymy. Dzięki darmowemu rozwiązaniu od giganta z Moutain View - Google Tag Manager jesteśmy w stanie samodzielnie, bez udziału programistów czy angażowania Twojego zespołu IT zaimplementować niezbędne kody marketingowe w Twoim serwisie czy też sklepie internetowym.

Warto w tym momencie wyraźnie podkreślić, że Google Tag Manager umożliwia szybkie dodanie kodów - nie tylko tych autorstwa Google, ale również czy też przede wszystkim - zewnętrznych firm trzecich (np. Facebook, Twitter, LinkedIN). Za prawidłową implementację GTM odpowiada certyfikowany specjalista Google Analytics oraz Google Tag Manager, posiadający niezbędną wiedzę z obszaru analityki webowej dzięki temu masz pewność, że dane na podstawie których będziemy formułować późniejsze wnioski, będą rzetelne i spójne.

W myśl zasady GIGO (Garbage In, Garbage Out), czyli w wolnym tłumaczeniu "śmieci weszły, śmieci wyszły" - przykładamy nadzwyczajną czujność co do poprawności analizowanych danych. Rzetelne dane umożliwiają formułowanie rzetelnych wniosków, a to na ich podstawie podejmujemy decyzję.

Jakie tagi śledzące możemy wdrożyć za pomocą usługi Google Tag Manager?

W tym momencie w usłudze Google Tag Manager znajduje się ponad 50 predefiniowanych tagów, m.in.:

 • Google Analytics,
 • Google Ads,
 • Crazy Egg,
 • Hotjar,
 • Statystyki LinkedIN,
 • Bing Ads,
 • Pinterest,
 • Twitter
 • jak i wiele innych.

Jeżeli na liście w pewnym sensie "gotowych rozwiązań" nie ma jakiegoś tagu, oczywiście możemy skorzystać z opcji - "niestandardowy kod HTML" i dzięki temu osadzić np. pixel śledzący Facebooka czy jakikolwiek inny skrypt niezbędny w ustalonej strategii analityki internetowej.

F.A.Q Analityki internetowej

 • Ile kosztuje wdrożenie analityki webowej?

  Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Wszystko zależy od zakresu wdrożenia, którego pochodną są roboczogodziny specjalistów. Skontaktuj się z nami, na bazie określenia Twoich potrzeb, będziemy w stanie zaproponować warunki współpracy.

 • Ile trwa wdrożenie?

  To również zależy od zakresu naszej pracy, których jest pochodną potrzeb Twoich lub Twojej organizacji. W przypadku dość rozległych oczekiwań, naszą pracę dzielimy na mniejsze etapy i w pierwszej kolejności, po ich wcześniejszej priorytetyzacji, skupiamy się na najważniejszych, krytycznych elementach do śledzenia.

 • Czy wdrożenie analityki internetowej to jednorazowe działanie / zlecenie?

  I tak i nie. Znowuż - wszystko jest pochodzą naszych ustaleń i zakresu prac do wykonania - wdrożenia. W przypadku organizacji posiadającej np. własne zasoby w postaci działu marketingu i serwisu o relatywnie prostej strukturze i funkcjach - możemy przeprowadzić samo wdrożenie od strony technicznej (wcześniej oczywiście rozpoczynamy od zasygnalizowania możliwości, rozwiązań), przeszkolić wewnętrzne działy i oddać im późniejszą analizę. Często jest też tak, że wdrażamy pewne rozwiązania a następnie je analizujemy i finalnie optymalizujemy, i tak cyklicznie, w postaci procesu. Więc wszystko tak naprawdę zależy od przyjętego scenariusza i potrzeb zlecającego.

 • Czy przeszkolicie mnie / Nas z wykorzystywanego oprogramowania?

  Tak, w ramach wdrożenia przeprowadzamy szkolenie z np. z Google Analytics lub Google Data Studio. Pomagamy przełożyć analizowane dane na czytelne dla przedsiębiorstwa wskaźniki, które ułatwiają podejmowanie późniejszych decyzji.

 • Czy analityka opiera się na analizie danych osobowych?

  Nie, w analityce internetowej wykorzystywane są pliki cookies, nie wykorzystujemy danych osobowych Twoich klientów czy użytkowników takich jak choćby adresy e-mail, dane identyfikujące.

Nie znalazłeś odpowiedzi na
interesujące Cię pytanie?

Skontaktuj się z nami - odpowiemy ekspresowo.
Specjalnie dla Ciebie zagniemy czasoprzestrzeń!

Skontaktuj się z nami,
tak jak lubisz:
szybki kontakt: +48 692 858 574

Skontaktuj się z nami

  Please prove you are human by selecting the plane.