Zasady korzystania z formularza kontaktowego

Niniejsze zasady dotyczą korzystania z formularza kontaktowego mieszczącego się na stronie internetowej www.mapimedia.eu która jest własnością firmy Mapi Media Polska Grzegorz Stanaszek z siedzibą w Bielsku – Białej (dalej zwanej „Firmą”).

  1. Wysłanie dowolnych wiadomości lub zapytań za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.mapimedia.eu nie oznacza jednocześnie złożenia zamówienia lub zlecenia Firmie i nie powoduje powstania jakiegokolwiek stosunku zobowiązaniowego między nadawcą wiadomości, a Firmą. Świadczenie wszystkich usług i zleceń przez Firmę odbywa się każdorazowo na podstawie umowy zawartej z Klientem.
  2. Wypełnienie oznaczonych jako obligatoryjne pól znajdujących się w formularzu jest niezbędne w celu wysłania wiadomości do Firmy. Przekazanie tych danych jest niezbędne do identyfikacji nadawcy wiadomości i nawiązania kontaktu z nadawcą wiadomości.
szybki kontakt: +48 692 858 574

Skontaktuj się z nami

    Please prove you are human by selecting the flag.