Kampanie AdWords poza granicami kraju

Wielu przedsiębiorców chciałoby znaleźć się w sytuacji, kiedy to ich firma rozwija się na tyle prężnie, by możliwa była ekspansja na rynki zagraniczne. Świętnym narzędziem do propagowania marki i produktów, zarówno w kraju, jak i za granicą, są kampanie AdWords.

Dlaczego właśnie AdWords?

Przede wszystkim reklama tego typu pozwala na dotarcie do użytkowników szukających konkretnych towarów na określonym obszarze geograficznym. Istnieje możliwość ustawienia optymalnego czasu jej wyświetlania, zależnego od danej strefy czasowej. Kampanie AdWords można skierować na wybrane przez siebie języki i kraje (z pominięciem tych, w których Internet nie jest w powszechnym użyciu, bądź występują ograniczenia w zakresie stosowania reklam internetowych). Wszelkich formalności można dokonać w kraju i stąd też monitorować przebieg kampanii – teksty reklam, powstałe w języku polskim, zostają przetłumaczone na wybrane języki obce.

Analityka, ustawianie kampanii AdWords

Jak wybrać odpowiednie słowa kluczowe?

Wybór słów kluczowych, często wyszukiwanych w danym kraju, odbywa się podobnie, jak ich dobór w Polsce. Niestety, dochodzi jedna trudność – niekiedy dosłowne tłumaczenie frazy kluczowej daje wynik zupełnie niekojarzący się z branżą, w jakiej funkcjonuje firma, dlatego może zajść konieczność skorzystania z pomocy specjalisty zagranicznego. Na ogół jednak agencje SEO radzą sobie z trafnym doborem słów kluczowych przy wykorzystaniu narzędzia analizy rynków – Global Market Finder.

Global Market Finder – co to takiego?

Global Market Finder to narzędzie Google, które pomaga w łatwy sposób sprawdzić, w jakich krajach istnieje popyt na dany produkt. Wystarczy wpisać słowa kluczowe oraz wybrać kraj i język, a następnie ustawić rynek, z którego wyniki chce się uzyskać. Narzędzie pokaże możliwości rozwoju w wybranych krajach (te, w których szanse na rozwój są największe, wyświetlają się w pierwszej kolejności), wyświetli także przybliżoną ilość zapytań na użyte słowa kluczowe. Kliknięcie w znak „+” przy nazwie danego kraju spowoduje wyświetlenie tłumaczenia słowa kluczowego, jednak konieczne będzie jego zweryfikowanie. Poprawność tłumaczenia, nie tylko fraz-kluczy, ale także treści całych reklam, ma ogromne znaczenie. Niedopracowane kampanie AdWords – reklamy, zawierające błędy językowe lub, co gorsza, niezrozumiałe dla zagranicznych odbiorców, spotkają się z nikłym zainteresowaniem.

O czym warto pamiętać ustawiając kampanie AdWords za granicą?

Pierwszą niezwykle ważną sprawą są wspomniane już tłumaczenia. Niekiedy warto skonsultować tekst nie tylko z osobą dobrze znającą język obcy, ale także taką, która pracuje za granicą w taj samej (bądź podobnej) branży. Wyświetlany tekst powinien zawierać jasny, zrozumiały przekaz, a możliwe jest to tylko wówczas, gdy będzie napisany poprawnie. Drugą kwestia, o której należy pamiętać jest obowiązujące w danym kraju prawo. Przed ustawieniem kampanii dobrze jest sprawdzić, czy w branym pod uwagę regionie nie występują ograniczenia dotyczące reklamy internetowej. Oczywiście, zarówno badaniem rynku, sprawdzeniem obowiązującego prawa, jak i tłumaczeniami powinna zająć się wybrana przez polskiego przedsiębiorcę agencja SEO.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług w tym zakresie.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: pozycjonowanie Szczecin