Nowy regulamin Facebooka – aktualizacja Standardów społeczności


W poprzednim artykule poruszyliśmy temat treści zabronionych w sieci reklamowej Google AdWords. Dziś skupimy się na tych, które są zabronione na Facebooku.

Facebook jest platformą, która zrzesza ogromną liczbę użytkowników z całego świata. Część użytkowników regularnie publikuje nowe posty o rozmaitej tematyce. Wydawać by się mogło, że ich treść może być dowolna, co oczywiście nie jest prawdą. Istnieją reguły, które jasno mówią co wolno, a czego nie wolno na Facebooku publikować. Ostatnia ich aktualizacja miała miejsce 25 kwietnia b.r. Nowy regulamin Facebooka zawiera Standardy społeczności, które dokładnie określają jakiego rodzaju treści są zabronione – zasady obowiązują użytkowników z całego świata i dotyczą wszystkich rodzajów treści.

Co jest celem opracowanych Standardów?

We wprowadzeniu do Standardów społeczności czytamy, że ich celem jest zachęcanie użytkowników do wypowiadania się i budowanie bezpiecznej społeczności. Wprowadzone zasady były konsultowane z członkami społeczności Facebooka oraz ekspertami w dziedzinach: technologia i bezpieczeństwo publiczne.

Opracowanym standardom przyświecają pewne idee. Pierwszą jest bezpieczeństwo, drugą swoboda wypowiedzi, trzecią równość. Użytkownicy Facebooka muszą czuć się bezpiecznie, zatem wszelkiego rodzaju treści propagujące przemoc są i dalej będą usuwane. Jednocześnie jednak możliwe jest publikowanie treści kontrowersyjnych, gdy te dotyczą istotnego tematu albo są ważne dla interesu publicznego. Facebook stara się umożliwiać przedstawianie różnych punktów widzenia. Użytkownicy z całego świata traktowani są jednakowo, każda osoba ma również możliwość zgłaszania przypadków naruszenia Standardów społeczności.

Karą za naruszenie Standardów społeczności na Facebooku może być blokada konta

Nowy regulamin Facebooka i konsekwencje jego naruszenia

To, jakie konsekwencje poniesie użytkownik w związku z naruszeniem Standardów społeczności, uzależnione jest od wagi tego naruszenia, jak i dotychczasowych, dobrych lub złych, zachowań użytkownika. Pierwsze naruszenie może skutkować ostrzeżeniem, kolejne ograniczeniem możliwości publikowania na Facebooku, a nawet wyłączeniem profilu. W skrajnych przypadkach konieczne może stać się powiadomienie organów ścigania.

Standardy społeczności na Facebooku – krótkie omówienie

Nowy regulamin Facebooka składa się z sześciu rozdziałów dotyczących następujących zagadnień:

– przemoc i zachowanie sprzeczne z prawem,

– bezpieczeństwo,

– treści budzące zastrzeżenia,

– integralność i autentyczność,

– poszanowanie własności intelektualnej,

– prośby dotyczące treści.

Każdy użytkownik Facebooka powinien zapoznać się z całością Standardów, choć kierowanie się zdrowym rozsądkiem zwykle wystarcza, by opracowane zasady nie zostały w żaden sposób naruszone. Warto natomiast wiedzieć, jak reagować w przypadku dostrzeżenia niedozwolonych treści na Facebooku. A jakiego rodzaju są to treści? Z pewnością zabronione jest publikowanie postów propagujących przemoc, treści zawierających odczłowieczenie czy twierdzenia o niższości, obelg, treści zawierających pogardę i obrzydzenie oraz wzywających do wykluczenia lub odseparowania osoby czy grupy osób. Pełna lista zakazanych treści znajduje się tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: pozycjonowanie Łódź